Review sách Đừng Để Tiền Ngủ Yên Trong Túi - Thuật Đầu Tư Thông Minh Của Người Giàu Babylon

Seeking đã review

Quyển này "đạo văn" từ quyển "Người giàu có nhất thành Babylon" của George S. Clason.

"Đạo gia" lấy các câu chuyện trong sách gốc, sắp xếp lại, cuối các chương đưa thêm 1 đoạn chung chung về 1 nhân vật nào đó để cố thêm chữ và có vẻ khác đi 1 chút so với sách gốc.

Kinh nghiệm là với tác giả "lạ hoắc, lạ huơ", không thể tra ra nguồn gốc, tiểu sử, thì phải thật cảnh giác, và mua online thì việc mua phải sách thế này là rủi ro có thể gặp.

Được bài học về sách rởm!

Loading 1