Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới (Tái Bản 2015)
by Og Mandino
6 reviews
Có 14 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Tôi đọc khá nhiều sách về self-help, những gì có thể giúp bạn trở thành một người bán hàng thành công không nằm ngoài những nguyên tắc trong cuốn da dê thần kì.

Ban đầu vì cái tên "Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới" đã làm tôi ngộ nhận đây là 1 quyển sách về marketing, một quyển sách về nghệ thuật bán hàng hay những giá trị về đồng tiền... chỉ khi thật chú tâm và đọc nó... đọc tiếp