Sách Ngược Đời Xuôi
by Gabrielle Zevin
10 reviews
Có 5 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

"Đôi khi phải chờ đến một thời điểm thích hợp các cuốn sách mới tự tìm đến chúng ta"

Cái bọn sách ấy à phải thật sự có duyên với chúng nó và chúng nó cũng phải có duyên với mình cơ. Vì có đôi khi không phải dễ dàng mà ta tìm thấy được một cuốn sách hay, một cuốn sách hợp với mình đến nhức nhối, một cuốn sách mà ... đọc tiếp