Chuyện Tầng Năm
by Nicolas Ancion
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

cuddle.thereaderXin chào 🤓

Đây là review cuốn🚪Chuyện tầng năm 🛁

#cuddlereads

#docsachmuahe

Dấu tích thứ 3, mục thứ 2: Một cuốn sách có bìa bạn ghét.

☕️

「Ở đời luôn là như vậy: có cái tốt hơn và có cái tồi tệ hơn. Chỉ cần chọn những gì bạn muốn thấy: cái chai rỗng một nửa hay cái chai đầy một nửa.」

☕️

「...người ta muốn nói không và... đọc tiếp