Bệnh Công Chúa
by Macchiato
4 reviews

cuddle.thereaderXin chào 🤓

Đây là review ngắn cuốn 💃🏻Bệnh công chúa 👸🏻

#cuddlereads

☕️

「Có câu: phụ nữ đọc tiểu thuyết diễm tình, cũng giống như đàn ông xem phim khiêu dâm, đều là để tự sướng.

Tiểu thuyết diễm tình cũng như phim khiêu dâm, đều là truyện cổ tích cho người trưởng thành, đã là truyện cổ tích mà bạn còn thực lòng tin thì thua là cái ch... đọc tiếp