Trinh Qúy Hà đã thêm 1 sách vào thư viện
Trinh Qúy Hà
Cuốn sách được chia thành nhiều trường đoạn với những cung bậc triết lý vừa vặn, nội dung giàn trải trên toàn bộ các khía cạnh cuộc sống! Thích hợp với nhiều thể loại người bởi vì ai cũng cần phải trở nên tốt hơn, sịn hơn nhờ nỗ lực hơn! Cuốn sách nói về tình yêu chính mình, yêu đôi lứa, bạn bè, gia đình...v..v. Kể về hành trình trở thành nhà văn trên dòng văn thuyết phục cổ vũ ý chí. Rất đáng đọc!