Túp Lều Bác Tôm
by HBStowe, Đỗ Đức Hiểu
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

#Review_Túp_Lều_Bác_Tom

Có lẽ vấn đề về quỳên bình đẳng giữa con người với nhau đã là một chuyện được bàn tán quá nhiều rồi . Nếu như ở nước ta ngày xưa có nạn " Trọng nam khinh nữ " thì ở các nước Phương Tây , đặc biệt là Mỹ . Có những số phận người da đen , à không . Họ không được xem là người , mà được xem là những " đồ vật biết nói " . Những con vật sống chỉ để l... đọc tiếp