Trí Tuệ Do Thái  
by Eran Katz
3 reviews
Có 23 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

 #Review_Trí_Tuệ_Do_Thái

Nhắc đến người Do Thái, điều đầu tiên mọi người sẽ liên tưởng đến chính là phẩm chất tuyệt vời về chất xám và trí tuệ. Có lẽ nếu xét trên phương diện đất nước giàu có bậc nhất về tài năng, Do Thái sẽ luôn lu... đọc tiếp