Đứa Trẻ Thứ 44
by Tom Rob Smith
10 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

#Review_Đứa_Trẻ_Thứ_44

 Thể loại : Trinh Thám

44 đứa trẻ , lột trần truồng , bụng rách toác , mồm nhét đầy đất .

 Trước khi đến với Đứa Trẻ Thứ 44 , mình đã tìm xem bộ phim chuyển thể của nó và phải nói là bộ phim có một sức ru ngủ cực mạnh với người xem . Không ngần ngại , mình drop phim ng... đọc tiếp