LẬP TRÌNH VÀ CUỘC SỐNG
by Jeff Atwood. Người Dịch: Hồ...
1 reviews
Đây là một cuốn sách rất hay cho dân lập trình và những người muốn tìm hiểu về lập trình. Sách chủ yếu nói về lý thuyết và liên quan đến cuộc sống của lập trình viên chứ không quá thiên về kỹ thuật. Chính vì vậy những ai chưa biết về lập trình vẫn có thể đọc được. Những bài viết đều rất hay được dịch từ Blog Coding Horror của Jeff Atwood-lập trình viên tại Hoa Kỳ, l... đọc tiếp