Vị Giám Đốc Một Phút Và Con Khỉ
by Kenneth Blanchard
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
 Một cuối tuần, khi mà tôi đang bị cuốn vào bận rộn của những kế hoạch cá nhân, khi mà công việc bận rộn ở nơi làm việc vừa lắng xuống thì tôi tình cờ thấy cuốn "Vị giám đốc một phút và con khỉ"  trên kệ ngồi chễm trệ như một  "con khỉ" buồn rầu và ủ rũ vì lâu ngày không được chăm sóc, và lôi ra ngấu nghiến trong một buổi sáng. Nhiều điều ngộ ra từ công việc của chính ... đọc tiếp