Cà Phê Cùng Tony
by Tony Buổi Sáng
48 reviews
Có 80 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Vốn đã đọc Tony Buổi Sáng, nên cuốn này ra đợt đầu là tôi đặt mua ngay, chuyển từ tận Sài Gòn ra lận, tôi hóng mất hai tuần và ôm riết đọc nó hết veo trong hai ngày. Đọc xong đôi khi tiếc hụi vì không để dành. Cuốn đầu tôi mua cùng những ghi chép cảm nhận vốn định bụng dành tặng bạn bè mà vẫn chưa l... đọc tiếp