Bán Khống
by Michael Lewis
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Nếu bạn đã từng nghe đến khủng hoảng tài chính. Còn cơn khủng hoảng nào trở thành thảm họa kinh tế như năm 2008. 

Thảm họa kinh tế năm 2008 đã giáng 1 đòn cực mạnh vào nền kinh tế thế giới và làm sụp đổ hệ thống tài chính lúc bấy giờ. Vậy thảm họa này bắt nguồn từ đâu? Ai là người thao túng nó? 

Nếu chỉ được đọc 1 quyển sách về khủng hỏang tài chính năm 20... đọc tiếp
Ngân Lê
9.8/10 mà sao chỉ có 3 sao Mạnh ơi ^_^