Đọc Vị Bất Kỳ Ai - Để Không Bị Lừa Dối Và Lợi Dụng
by David J. Liebermen
4 reviews
Có 12 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Bạn muốn đọc vị người khác một cách nhanh chóng , biết được suy nghĩ, cảm giác và cảm xúc cơ bản của họ.

Bạn ước mình có thể thâm nhập vào đầu óc người khác để biết họ đang nghĩ gì.

Quyển sách giúp bạn học cách phát hiện ra điều người khác nghĩ hay cảm nhận một cách dễ dàng và nhanh chóng trong bất kì hoàn cảnh nào thông qua 7 câu hỏi cơ bản:

1. Liệu đối phươ... đọc tiếp