Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn
by Iris CaoHamlet Trương
5 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Tôi là một người rất thích đọc sách, đọc khá nhiều nhưng vô cùng tạp nham, hầu như loại sách nào tôi cũng đều vui vẻ cầm lấy. Vậy nên vào khoảng thời gian mà sách thể loại tản văn - ngôn tình thống trị toàn mặt trận giới trẻ, tôi đã may mắn có dịp tiếp xúc với vài tác phẩm tiêu biểu, đầu tiên tôi đọc cuốn sách "Mình sinh ra đâu phải để buồn".

Sau 2 giờ được đổi bằng 2 tiế... đọc tiếp