NHÂN TỐ ENZYME - MINH HỌA
by Hiromi Shinya
3 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

 “Giống như gương mặt có “Nhân tướng” thì dạ dày và đường ruột có “Vị tướng” và “Tràng tướng. Nếu nhân tướng thể hiện tính cách của con người thì tràng tướng, vị tướng lại thể hiện tình trạng sức khỏe của người đó.” 

Trong môi trường hỗn mang tạp nham các loại thực phẩm tốt xấu để duy trì cơ thể trong trạng... đọc tiếp
Mọt
Hôm nay buồn buồn chán chán mình lôi cuốn này ra đọc. Mình đã đọc 3 quyển kia, thấy hay nhưng nội dung hay bị lặp, nên tuy có cuốn này trên kệ mình cũng chưa lật ra. Hôm nay rảnh rỗi lấy đọc thử, thấy dễ thương ghê ^_^