Suối Nguồn
by Ayn Rand
16 reviews
Có 29 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Suối Nguồn đủ sức nặng để chuyên chở một xã hội từ năm 1943 ở nước Mỹ và nhẹ tênh vừa vặn cho mọi loại xã hội mà theo tôi nghĩ là đúng và có giá trị tới bây giờ và mãi mãi về sau.

Suối Nguồn như một phổ ánh sáng từ bước sóng không nhìn thấy được cho đến nhận biết được bằng ánh mắt con người thì nền tảng cho mọi sự sáng tạo, tồn tại đều xuất phát từ cá nhân mà không phải t... đọc tiếp