Series Địch Công Kỳ Án: Tứ Bình Phong
by Robert Van Gulik
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

REVIEW: TỨ BÌNH PHONG- SERIES ĐỊCH CÔNG KỲ ÁN 

TÁC GIẢ: ROBERT VAN GULIK 

NXB: PHÚC MINH BOOKS

Tứ Bình Phong là cuốn thứ hai trong series quan án về Địch Nhân Kiệt. Ba vụ án trong tập này là Tứ Bình Phong, Phường Chủ Cả Tin và Đục Khoét Ngân Quỹ. Ba vụ này tưởng như rời rạc, nhưng lại có liên quan mật thiết đến nhau. Tứ Bình Phong là một vụ án có ... đọc tiếp