Tôi Tài Giỏi - Bạn Cũng Thế
by Adam Khoo
25 reviews
Có 57 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Cực hay, thay đổi nhiều nhất về tư duy của mình. Với bất kì cuốn self-help nào cũng vậy, ngay từ khi đọc bạn phải có mục đích đạt được điều gì sau khi đọc xong nó, đừng đọc chỉ để biết và hiểu không thôi. Lấy 2 ví dụ về mình và thằng bạn cùng bàn của mình nhé. Sau khi đọc xong cả 2 cuốn mình cải thiện được kĩ năng nói trươ... đọc tiếp