Trước Ngày Em Đến
by Jojo Moyes
10 reviews
Có 14 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Trước ngày em đến - Jojo Moyse

Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ hiểu vì sao nó lại được dịch và phát hành ở 28 nước trên thế giới.

Khá là khó để có thể mô tả hoặc xếp cuốn tiểu thuyết này vào một thể loại cụ thể nào. Đây không hẳn là một câu chuyện tình, mà nó còn có cả những xung đột gia đình phức tạp, và những quan điểm trái ngược hoặc song hành về đạo đức. ... đọc tiếp