Linh Vũ đã thêm 1 sách vào thư viện
Sapiens: Lược Sử Loài Người (Tái Bản 2017)
by Yuval Noah Harari
13 reviews
Có 33 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể