REVIEW: TRÒ CHƠI CẤM- TẬP 1

TÁC GIẢ: NINH HÀNG NHẤT

NXB: PHÚC MINH BOOKS

Bộ truyện lấy bối cảnh ngày Trái Đất sắp đến bờ diệt vong, thần thánh ban cho con người một cơ hội sống. 50 con người trong lớp Tiếng Anh số 13 thành phố Quỳnh Châu sẽ được ban cho một sức mạnh nhất định và đấu chọi với nhau để trở thành người sống sót cuối cùng. Người này sẽ trở thành Vị... đọc tiếp