Những Điều Tuổi Trẻ Thường Lãng Phí
by Trần Trọng Sâm
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

     "Một truyện hay không phải ở chỗ dài bao nhiêu mà ở chỗ chứa đựng bao nhiêu bài học, bao nhiêu ý nghĩa về cuộc sống. Tinh hoa của tư tưởng không phải ở chỗ do ai nói ra mà ở chỗ nó nghiệm chứng được bao nhiêu sự thực, có được bao nhiêu hành động ý nghĩa trong thực tế."

     Quả thật, cuốn sách này mang đến không chỉ những câu truyện hay ... đọc tiếp