Khuyến Học (Tái Bản 2017)
by Fukuzawa Yukichi
9 reviews
Có 43 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

"Khuyến học" - tác giả Fukuzawa Yukichi

Theo cảm nhận và đánh giá của mình; về bìa sách, với tông màu đỏ - trắng - xanh, biểu tượng núi Phú Sĩ và hình ảnh mặt trời mọc là đại diện cho nước Nhật, biết bao câu chuyện được kể liên quan về núi Phú Sĩ và tinh thần cũng như quan điểm người Nhật...

Tác phẩm "Khuyến học" mang đậm văn phong Nhật, các lời văn mang tính chất k... đọc tiếp