Tắt Đèn - Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường - Tái bản 2008
by Ngô Tất Tố
2 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
“Tắt đèn” đã từng đến với tất cả bạn đọc chúng ta qua chương trình văn học phổ thông, tuy chỉ là một vài trích đoạn ngắn so với cả tác phẩm đồ sộ, nhưng chúng ta cũng phần nào thấy được những cùng cực, cay đắng, đau đớn của thân phận người nông dân nghèo trong xã hội cũ, qua đó không thể không cảm thương, xót xa cho những cảnh đời đau khổ đó. Tuy nhiên khi đọc toàn bộ tác phẩm,... đọc tiếp