Chờ Em Lớn Nhé, Được Không? ( Tái Bản 2016)
by Diệp Lạc Vô Tâm
12 reviews
Có 12 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Cuốn sách Chờ em lớn nhé, được không của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm là một câu chuyện xoay quanh nhân vật An Nặc Hàn và cô gái Hàn Mạt. An Nặc Hàn hơn Mạt Mạt mười bốn tuổi. 

An Nặc Hàn là người mà Mạt Mạt yêu duy nhất trong cuộc đời mình, và Mạt Mạt cũng là người mà An Nặc Hàn yêu nhất trên thế gian này. Tình yêu của họ, lại bị chính bản thân của hai người họ làm đi đế... đọc tiếp
Thùy Dương
Hàn Ân Mặc mình chỉnh sửa rồi đó ạ
Hàn Ân Mặc
:v Tớ nhắc nhở để cậu rút kinh nghiệm lần sau thôi