Hoàng Tử Bé (Tái Bản)
by Antoine De Saint-Exupéry
42 reviews
Có 62 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Phần II

“ Hoàng tử bé” đến với Trái Đất và vâng, cậu nhận thấy những chuẩn mực của xã hội hiện tại rất “thiếu sáng tạo”. Bản thân mỗi người không thể tự chọn cho mình cuộc sống, vì người khác buộc họ phải làm như vậy, hoặc đơn giản là chuẩn mực xã hội bảo thế! Qua đôi mắt của Hoàng tử bé cuộc sống của con người rất … buồn cười và phi lí. Thế rồi khi đọc, ta cũng nhận thấy... đọc tiếp