Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng
by Thanh Sam Lạc Thác
2 reviews

Trong tất cả những truyện tôi đã đọc của Thanh Sam Lạc Thác, tôi thích nhất là Nếu như yêu, và giống như có qua có lại với cuốn sách tôi thích nhất đó thì Thanh mai của chàng, trúc mã của nàng là cuốn sách tôi không thích nhất.

Môtip thanh mai trúc mã vốn không phải là môtip lạ nhưng rất nhiều các tác phẩm thành công với thể loại này, và rất nhiều tác phẩm tôi đánh giá rấ... đọc tiếp