Nhà Bên Có Sói
by Gia Diệp Mạn
2 reviews
Thanh mai trúc mã vốn không phải là môtip xa lạ với nhiều bạn đọc, cũng bởi vì vậy mà khi bạn đọc lại những tác phẩm cùng môtip này sau đó khi trước đó đã đọc một vài tác phẩm có thể loại tương tự, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhà bên có sói mặc dù không phải là tác phẩm tôi đọc sau khi đã đọc nhiều các tác phẩm viết về thể loại thanh mai trúc mã nhưng nó vẫn không để lại ấn tượn... đọc tiếp