Chiếc Ô Chia Mưa
by Kai Hoàng
4 reviews
Tôi đọc một vài cuốn sách của Kai Hoàng vì được tặng như Tháng năm xanh lam, Chân đi không hết một cuộc tình và Chiếc ô chia mưa. Nếu chỉ đọc một cuốn sách của Kai Hoàng thì bạn sẽ thấy văn phong của tác giả này khá mượt, nhưng nếu bạn đã đọc đến cuốn sách thứ hai hay thứ ba của anh, bạn chắc chắn sẽ thấy văn phong của Kai Hoàng hoàn toàn một màu, không có sự bứt phá mới lạ tro... đọc tiếp