The Perks Of Being A Wallflower
by Stephen Chbosky
3 reviews

The perks of being a wallflower...

Wallflower: hoa quế trúc - loài hoa với nhiều sắc màu rực rỡ nhưng lại mọc ở trên tường - là phép ẩn dụ cho những người sống kép kín, một introvert. The perks of being a wallflower... một cái tên đầy ý nghĩa.

1. The perk of being a wallflower là một câu chuyện mà cũng không phải là chuyện. Nó là tổng hợp của n bức thư Charlie - một... đọc tiếp