Bí Mật Chiếc Xô Cảm Xúc
by Tom Rath & Donald O.Clifton
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Có thể nói 2 cuốn sách Bí mật chiếc xô cảm xúc và cuốn Bài học kì diệu từ chiếc xe rác là 2 cuốn sách tuy nhỏ nhưng nội dung rất hữu ích cho những ai dễ bị ảnh hưởng bởi các hành vi tiêu cực từ người khác.

Về hình thức cuốn sách khá mỏng nên dễ dàng mang theo bên mình và đọc đi đọc lại nhiều lần để nghiền ngẫm hơn. Về nội dung tác giả đã sử dụng hình ảnh chi... đọc tiếp