Cuộc Sống Có Gì Năm Bạn 24 Tuổi?
by Dung Keil
3 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Tiêu đề của cuốn sách đã thành công trong việc đánh trúng tâm lý của một đứa đang 23 tuổi như mình. "Cuộc Sống Có Gì Năm Bạn 24 Tuổi" là một cuốn tản văn khá mỏng chỉ vỏn vẹn 160 trang kể về quá khứ, cuộc đời của tác giả Dung Keil.

Cuốn sách gồm 32 câu chuyện nhỏ là 32 của chính tác giả mà người đọc cũng thấy đâu đó hình bóng của chính mình trong những câu chuyện đó. Nhữ... đọc tiếp