Lược Sử Vạn Vật
by William McGuire Bill Bryson
4 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

“ Lược sử vạn vât” dành cho những ai muốn biết về thế giới xung quanh chung ta.   Thực ra nói khó hiểu cũng đúng nhưng xét về tổng thế nó rất đáng đọc. 723 trang sách sẽ giúp chúng ta giải đáp rất nhiều thắc mắc trong cuộc sống và ngoài vu trụ. Cuốn sách được đi theo con đường từ sự vĩ mô đến vĩ mô. Từ cái rộng lớn đến cái nhỏ bé nhất

Ta tự hỏi? Cái gì lớn nhất trong... đọc tiếp