Sarah Trần đã thích review sách Đêm của Binh Boog
Đêm
by Elie Wiesel
1 reviews

#Review #Đêm #Elie_Wiesel #TaoDan

Nhìn bìa quyển sách các bạn có thể hình dung phần nào về nội dung mà quyển này đề cập nhỉ. Một chiếc bìa đơn giản với hình ngôi sao David, ngôi sao tượng trưng của người Do Thái. Nhưng xung quanh nó là hàng rào thép gai của những trại tập trung, nơi Đức Quốc Xã giam giữ, tàn sát người Do Thái.

Dẫu rằng thời gian có dần trôi thì nhữ... đọc tiếp