After You: A Novel
by Jojo Moyes
1 reviews

AFTER YOU by Jojo Moyes

(bản tiếng Anh)

5/10

Phần tiếp theo của Me Before You.

C. H. Á. N.

Chán đến mức cảm giác đọc mãi chả hết. Cho 5/10 là lịch sự, coi đây là một quyển truyện riêng lẻ, chứ nếu xét là phần 2 của Me Before You thì chỉ 4/10 🙄

After You phá vỡ những gì đẹp nhất của Me Before You. Me Before You là tiểu thuyết ngôn tình, t... đọc tiếp
Minh Bảo Ngọc Nguyễn
Thật cảm ơn bạn giúp mình tiết kiệm thời gian. Vì quá thích Me before you nên mò đến quyển này. Nhưng bạn đã chia se vậy thì mình cũng xin thôi. Đây cũng không phải lần đầu mình đọc hoặc xem những tác phẩm như vậy, phần một đang hay máu lửa vậy thì thôi đi viết thêm mấy phần nữa làm mất cảm xúc của phần đầu luôn.