Giải Thoát
by Matthew Fitzsimmons
1 reviews
Sau cuốn “Sợi dây thừng nghiệt ngã”, Biển không hẳn là rất thích lối viết của Matthew Fitzsimmons, nhưng khi đọc thêm cuốn “Trậm Điểu” thì Biển bị lôi cuốn thêm chút nữa, nên quyết định sẽ theo đuổi loạt truyện về nhân vật Gibson Vaughn này. Loạt truyện bốn cuốn phải đọc theo thứ tự vì tình tiết liên kết với nhau, và phần cuối của “Trậm Điểu” thúc ép độc giả nhất định phải đọc ... đọc tiếp