Lãnh Đạo Luôn Ăn Sau Cùng
by Simon Sinek
1 reviews
Lãnh đạo luôn ăn sau cùng được chia thành 8 phần với 25 chương có dung lượng khá đều nhau, dàn trải trên 314 trang sách trong đó 2 phần đầu cơ bản mang đầy đủ giá trị cốt lõi đặc biệt là có phần phân tích tâm lý khá sâu sắc, 6 phần sau chủ yếu đưa ra các luận điểm, diễn giải các vấn đề với các dẫn chứng cụ thể. Các vấn đề sinh học của não bộ, của cơ thể cũng được giải thích tườ... đọc tiếp