Người trong lưới
by Chan Ho Kei
2 reviews

Trước khi viết cảm nhận về Người Trong Lưới của Chan Ho Kei thì tôi phải nói trước là tôi thích Người Trong Lưới hơn 13.67.

Nếu 13.67 dẫn người đọc cảm nhận về HK xưa, giúp tôi hoài niệm về thời kỳ xem phim TVB đã qua và chưa thấy trở lại, thì Người Trong Lưới cho tôi thấy và cảm về HK nay. Thật ra, nói HK nay, chứ cá nhân tôi thấy đây là vấn đề xã hội mang tính toàn cầu ... đọc tiếp