Với lời văn dung dị và vốn hiểu biết chắc góp được, nhà văn Sơn Tùng đã viết nên những tác phẩm hay về Bác. Tôi đã từng rung động mạnh mẽ trước tác phẩm "Búp sen xanh" của ông rồi đến "Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh", tôi vẫn nảy nở những cảm xúc như thế.

Bác Hồ đã từng đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều nghề, trong đó có cả làm thầy giáo. Cuốn sách tuy chỉ vi... đọc tiếp