Phải nói đây là một trong những nhân vật mà mình vô cùng ngưỡng mộ từ thời đi học, từ khi đọc những câu đầu tiên của Truyện Kiều. 

... đọc tiếp