NGHI THỨC TANG LỄ CỦA NGƯỜI AN NAM - NGHIÊN CỨU DÂN TỘC HỌC VỀ MẶT TÔN GIÁO

Gustave Dumoutier

Gustave Dumoutier sinh năm 1850 tại Pháp, ông là nhà nghiên cứu nhân học, dân tộc học và khoa học tôn giáo. Năm 1886, ông đến Hà Nội làm việc và bắt đầu nghiên cứu những vấn đề về dân tộc học, tôn giáo, văn hóa, lịch sử Việt Nam. Ông qua đời tháng 8 năm 1904 tại Hà Nội và đ... đọc tiếp