NGHI THỨC TANG LỄ CỦA NGƯỜI AN NAM - NGHIÊN CỨU DÂN TỘC HỌC VỀ MẶT TÔN GIÁO **

Tác giả: Gustave Dumoutier

Thật sự mà nói đây là một cuốn sách khá kén người đọc, đối tượng độc giả có lẽ phải là nhà nghiên cứu hoặc sinh viên theo học chuyên ngành về tôn giáo, dân tộc học... thì mức độ quan tâm sẽ cao hơn là độc giả đọc sách bình thường. Tuy vậy mình vẫn cố gắng giới t... đọc tiếp