Review sách

NHỮNG NGƯỜI AN NAM TẠI PARIS HAY SỰ THẬT VỀ ĐÔNG DƯƠNG

Tác giả: Phan Văn Trường

Dich giả: Sity Maria Cotika và Huỳnh Mai

Phan Văn Trường (1878-1933) sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho học ở Đông Ngạc, Hà Nội. Kể từ khi sang Pháp học luật năm 1908 cho đến năm 1923 khi trở về tổ quốc, ông đã không ngừng trao dồi học hỏi nhằm tự tran... đọc tiếp