SEX VÀ NHỮNG THỨ KHÁC – TÂM PHAN

Đây là một tác phẩm tạp văn gồm hai phần rõ rệt nói về Sex, một chủ đề khá tế nhị trong văn hóa Đông phương, và những vấn đề khác.

Bằng chất văn ngông và không ngại ngùng nói thật nói thẳng những góc khuất trong tâm thức của người Việt về Sex, những câu chuyện nói nhỏ những cười lớn. Dưới cái nhìn ấy, tác phẩm tạp văn này như một làn... đọc tiếp