Nguồn Cội - Origin
by Dan Brown
1 reviews

NGUỒN CỘI – DAN BROWN

Tác phẩm không thật sự xuất sắc như cái sức hút của nó. Có lẽ việc thương mại hóa và việc ôm đồm một chủ đề quá lớn tạo nên một sức hút ảo cho tác phẩm này chăng? Su không biết.

Tác phẩm được đặt dưới cốt truyện trinh thám, cũng khá thú vị. Được lồng ghép với câu chuyện trinh thám ấy là một khối kiến thức đồ sộ về mỹ thuật, kiến trúc, công nghệ... đọc tiếp