tỉ lệ vàng hay là dãy số Fibonacci
by Đỗ Minh Triết
1 reviews

#review

Tỉ lệ vàng (hay là dãy số Fibonacci) – Đỗ Minh Triết

Nếu chỉ nhìn bìa và tiêu đề cuốn sách, hẳn các bạn sẽ nghĩ đây là 1 cuốn sách tham khảo về toán học khô khan, chỉ dành cho dân chuyên ngành toán….nhưng nếu bạn đã từng đọc sách của Đỗ Minh Triết hay trực tiếp cầm trên tay, lật giở từng trạng của cuốn sách, ý nghĩ đó sẽ tiêu tan!....thậm chí bạn có thể thấy... đọc tiếp