Biến Thân
by Keigo Higashino
3 reviews

#Review

Tác giả: Higashino Keigo

Thể loại: trinh thám???

Dịch giả: Cẩm Hương

Đơn vị xuất bản: IPM, NXB Hồng Đức

Mức độ yêu thích: 6/10

Thêm 1 tác phẩm thời kỳ đầu (1991) của Keigo, và thêm 1 lần nữa thấy được rằng nhà văn đã phải biến đổi phong cách viết nhiều đến thế nào để có được thành công như sau này.... Điều đó có nghĩa là Biến thân tệ ... đọc tiếp