#review

Tên sách: Chữ số và thế giới - nguồn gốc bị lãng quên

Tác giả: Đỗ Minh Triết

Thể loại: toán học hay lịch sử???

Đơn vị xuất bản: Nhã nam & NXB Hà Nội

Mức độ yêu thích: 9/10 (8,5 + 0,5 điểm vì tác giả là đồng bào 🙂)

Đỗ Minh Triết vốn là 1 thầy giáo dạy toán, và có lẽ là 1 người rất yêu toán, tâm huyết với toán cũng như thích tìm hiể... đọc tiếp