Hội Chứng E
by Franck Thilliez
2 reviews

#Review

Tên truyện: Hội chứng E

Tác giả: Franck Thilliez

Thể loại: Trinh thám

Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi

Đơn vị xuất bản: Nhã Nam - NXB Hội nhà văn

Mức độ yêu thích: 8,75/10 (đáng ra cho 9, nhưng trừ 0,25 điểm vì tội kết mở, dẫn đến tổn thương tinh thần khi hóng phần tiếp theo và tổn thương ví 😢)

Nếu có 1 tiểu thuyết trinh thám nào mà là... đọc tiếp